Inicio

Benvidos á Xornada inaugural da Sociedade Galega de Fisioterapeutas (SOGAFI) que se celebrará o vindeiro 14 de Febreiro no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
A dor persistente é unha realidade clínica e social que alcanza niveis de pandemia, consume inxentes recursos sanitarios e leva parella unha alta discapacidade e morbilidade. A mellor evidencia científica disponible aconsella enfocar a atención da persoa con dor dende unha perspectiva bio-psico-social, onde a coordinación dos diferentes servizos e profesionais sanitarios resulta imprescindible.

Coñecer a realidade das personas con dolor nos eidos biolóxico, conductual e social e coñecernos e recoñecernos os profesionais sanitarios no seu tratamento e aproximación, tanto no eido da Atención Primaria como a Hospitalaria: velaquí o propósito desta Xornada interdisciplinar, que conta coa presencia de expertos de contrastada experiencia clínica e científica a nivel nacional.

Contamos coa súa presenza neste grande evento de portas abertas é do máximo interese para todos os profesionais sanitarios que traballan coas persoas con dor, así como tamén para todos os cidadáns que queiran ampliar os seus coñecementos desta problemática de primeiro orde.

Programa

PROGRAMA

10:00 h Entrega de documentación.

10:30 h 1) Mesa 1: Presentación da Xornada.

Dr. Félix Rubial Bernárdez (Xerente de la XXI Vigo).

D. Eduardo Fondevila Suárez (Presidente de SOGAFI). Presentación da Sociedade Científica Galega de Fisioterapia.

D. Perfecto Pampín Lado (Presidente de COFIGA).

11:00 h 2) Mesa 2: A persoa con dor no ámbito hospitalario. 

Ponencia: Bases anatómicas e fisiolóxicas para a comprensión do modelo biopsicosocial (Dr. Alfonso Carregal Raño. Médico Adxunto Unidade de Dor Chuvi).

“El fisioterapeuta en una Unidad de dolor interdisciplinar.” (Miguel Ángel Galán Martín. Fisioterapeuta Sacyl).

Ponencia: Axuda ao autocuidado: unha intervención enfermera (NIC 1800) (María Jesús Goberna Iglesias. Enfermeira Unidade de Dor Chuvi).

Ponencia: Dor e emoción: máis alá de Descartes  (Irene Esperón Rodríguez. Psicóloga Chuvi).

Debate e turno de preguntas.

Moderador: Antonio Chamorro Comesaña (Fisioterapeuta H. Álvaro Cunqueiro).

13:00 h Pausa para comer.

14:30 h 3) Mesa 3: A persoa con dor no ámbito de Atención Primaria e intervencions específicas.

Ponencia: Actualización en dolor lumbar. Onde tamén «Menos é Máis». (Dr. Iñaki Aguirrezabal Bazterrica. MEAP Vitoria).

“Unidad de afrontamiento activo del dolor: nueva estrategia de Fisioterapia en AP” (Federico Montero Cuadrado. Fisioterapeuta Sacyl).

«Coidados de enfermería ao paciente con dor en Atención Primaria» (Beatriz Represas Oya. Enfermera Especialista en Familia y Comunitaria. CS. Pintor Colmeiro. EOXI Vigo).

Comunicación: “Dor e Alzheimer” (Vanesa López Miguens. Fisioterapeuta. Vocal SOGAFI).

Comunicación: «Ámbito e Intervención en pacientes con dor. Alianza terapéutica en Fisioterapia». (Julio Mirás Castro. Fisioterapeuta SEFID).

Debate e turno de preguntas.

Moderadora: Dra. Pilar Moix Blázquez (MEAP EOXI Vigo).

16:30 h Clase Maxistral (Dr. Arturo Goicoechea Uriarte. Neurólogo)

17:30 h 4) Mesa 4: Conclusións e Clausura do Acto.

Óscar Díez Meleiro (Vicepresidente SOGAFI): Conclusions

Clausura de la Jornada

Excmo. Sr. Jesús Vázquez Almuíña. Conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia

Dra. Eva Mª Lantarón Caeiro. Decana de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Vigo

Dra. Luz González Doniz.  Decana de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de A Coruña

D. Eduardo Fondevila Suárez. Presidente de SOGAFI

18:00 h Fin da Xornada

Acerca de

SoGaFi, Sociedade Galega de Fisioterapia